Historia Gminnej Biblioteki Publicznej
w Woli Rębkowskiej

Biblioteka w Woli Rębkowskiej utworzona została w 1949 roku, mieściła się w domu prywatnym, ponieważ gmina nie posiadała żadnego lokalu, w którym mogłaby funkcjonować placówka biblioteczna.

W 1963 roku zasoby Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Woli Rębkowskiej wynosiły 5254 pozycje książkowe.

Do 1969 roku biblioteka zajmowała jedno z pomieszczeń w domu prywatnym państwa Szczegotów, którzy za odpłatnością wynajęli lokal o powierzchni 25 m².

1 stycznia 1973 roku po likwidacji Gromadzkich Rad Narodowych i powstaniu gmin, biblioteka została przeniesiona do pomieszczeń po Radzie Gromadzkiej, zyskując status Gminnej Biblioteki Publicznej. Jednocześnie dotychczasowe biblioteki gromadzkie w Rudzie Talubskiej, Rębkowie oraz Puznowie zostały przekształcone w filie Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli Rębkowskiej. W tym czasie biblioteka gminna urządzona była w dwóch pomieszczeniach o powierzchni 30 m². W 1978 roku poszerzono siedzibę placówki o piętnastometrowy lokal.

Protokół lustracji Gminnej Biblioteki Publicznej w roku 1982 w księdze inwentarzowej placówki podaje stan: 13027 woluminów, przy czym stan faktyczny księgozbioru, odliczając ubytki, wynosił 8977 egzemplarzy.

W roku 1982 placówka mieściła się w starym budynku po Urzędzie Gminy, w trzech izbach o łącznej powierzchni 82 m². W tym czasie oprócz trzech filii w sieci bibliotecznej Gminy Garwolin funkcjonowało również 18 punktów bibliotecznych, przy czym biblioteka w Woli Rębkowskiej sprawowała bezpośredni nadzór nad sześcioma z nich: w Budach Uśniackich, Jagodnem, Krystynie, Miętnem, Woli Władysławowskiej i Władysławowie.

W 1985 roku stan literatury wynosił 8194 pozycje. Sprawozdanie z działalności bibliotek objętych nadzorem Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 1985 podaje, że działalność placówek, mimo trudnych warunków lokalowych i stosunkowo niewielkich zasobów książkowych była dosyć bogata i różnorodna. W marcu 2004 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Woli Rębkowskiej została przeniesiona do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Rębkowskiej, gdzie znajduje się do dzisiaj, zajmując jedno pomieszczenie o powierzchni 80 m². Obsługą czytelników i prowadzeniem biblioteki zajmowały się dwie bibliotekarki.

W Bibliotece Publicznej w Woli Rębkowskiej czytelnicy mają wolny dostęp do zbiorów. Wydzielony jest również księgozbiór podręczny, w którym znajdują się encyklopedie i słowniki z różnych dziedzin wiedzy, atlasy, albumy, leksykony.

W 2007 roku utworzono trzy miejsca do pracy czytelnika z komputerem. Biblioteka dysponuje dwoma komputerami wykorzystywanymi do prac biblioteczno-bibliograficznych z zastosowaniem programu MAK, który został udostępniony przez Bibliotekę Narodową. Biblioteka została również podłączona do sieci internetowej, korzysta z programu IKONKA.

Obecnie Gminna Biblioteka Publiczna w Woli Rębkowskiej proponuje swoim czytelnikom: bogaty wybór książek w tym nowości wydawniczych, bezpłatny dostęp do Internetu. Ponadto organizowane są: konkursy: (recytatorskie, plastyczne, rysunkowe), quizy, gry i zabawy tematyczne, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, wycieczki do biblioteki i inne.

Stan księgozbioru w latach 1999-2010

Rok

Stan księgozbioru

Zakup książek

Ubytki

1999

14590

465

0

2000

14831

319

78

2001

14980

210

61

2002

14973

212

219

2003

14950

115

138

2004

14448

227

729

2005

14580

311

179

2006

14574

374

380

2007

14954

431

51

2008

15579

687

62

2009

15937

452

94

2010

16423

486

0

Zacznij pisać i naciśnij ENTER, aby wyszukać