asdres

Biblioteka Narodowa - zakup nowości wydawniczych

   W 2016 r. w  ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – Priorytet 1” Gminna Biblioteka Publiczna w Woli Rębkowskiej otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w wysokości 12.000 zł.

Program realizowany jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020. Pozyskane środki finansowe przeznaczono na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży.

bn1

mkidn logo