asdres

Podziękowanie dla pani Magdaleny Ficowskiej-Łuszczek

    W dobie dominującego przekazu multimedialnego tradycyjna papierowa książka, pozbawiona uproszczeń charakterystycznych dla tej formy przekazu informacji, działa pobudzająco na wyobraźnię czytelnika - powiedziała pisarka Magdalena Ficowska-Łuszczek.

   Ilustrowana książka jak kolorowy motyl rozkłada swoje skrzydła do słońca i wznosi nas do baśniowej krainy.Bardzo dziękujemy pani Magdalenie za wzbogacenie księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli Rębkowskiej.

łódź