asdres

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym - spotkanie dla dorosłych

     Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie oraz Gminna Biblioteka Publiczna 13 stycznia 2017 r. zorganizowali spotkanie pod hasłem "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym".

   Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców policjant Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Garwolinie spotkał się z seniorami z Gminnego Klubu Seniora w Woli Rębkowskiej. Spotkanie poświęcone było bezpieczeństwu osób starszych w ruchu drogowym. St. sierż. Krzysztof Sekuła przypominał o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa, o których powinni pamiętać uczestnicy ruchu drogowego. Szczegółowo omówił przepisy dotyczące pieszych i rowerzystów, a także zasady przechodzenia przez jezdnię, poruszania się rowerem po drogach, jak również skutki nie przestrzegania przepisów prawa z ich udziałem. Jako dominujące aspekty wypadków drogowych funkcjonariusz wskazał brawurę, lekkomyślność oraz kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwości. W trakcie prowadzonego spotkania obejrzeliśmy kilka krótkich filmów przedstawiających niebezpieczne zachowania na drodze. Następnie policjant szczególną uwagę zwrócił na konieczność noszenia elementów odblaskowych, które zwiększają widoczność osoby poruszającej się po drodze. Na zakończenie uczestnicy spotkania otrzymali opaski odblaskowe.