asdres

Odjazdowy bibliotekarz - wycieczka rowerowa dla dorosłych

   Gminna Biblioteka Publiczna w Woli Rębkowskiej 17 czerwca 2017 roku brała udział w ogólnopolskiej akcji „ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ”.

   Jest to akcja, w której bibliotekarze, czytelnicy i miłośnicy książek oraz rowerów, przejeżdżając przez określoną trasę, mogą przyjemnie i aktywnie spędzić czas w gronie osób o podobnych pasjach. Zebraliśmy się o godz. 13.00 pod biblioteką skąd wyruszyliśmy do Łucznicy. Na miejscu zapoznaliśmy się z historia samego dworu, która była niegdyś jednym z folwarków dóbr osieckich należących do rodu Potockich. W grudniu 1811 roku za zasługi wojenne, książę Józef Poniatowski został właścicielem dóbr osieckich w departamencie warszawskim. Po śmierci księcia Józefa w 1813 roku dobra te weszły w posiadanie hrabiego Aleksandra Potockiego z Wilna. Około roku 1846 wybudowano murowany dwór oraz zabudowania gospodarcze oraz został założony park, którego resztki zachowały się do dzisiaj. Wśród starych drzew jest wspaniały kilkusetletni dąb szypułkowy, o pięknie uformowanej koronie. Dnia 22 września 1934 roku na kilka dni przed śmiercią ostatni właściciel Łucznicy Jakub Ksawery Aleksander hrabia Potocki, ostatni właściciel Łucznicy, sporządził testament. Przekazał wszystkie swoje dobra na rzecz fundacji, której celem „jest przyczynienie się do ulżenia doli ludzkości, a Narodu Polskiego w szczególności”. Na miejscu zostaliśmy oprowadzeni po parku, zwiedziliśmy pracownie i poznaliśmy różne formy rękodzieła artystycznego. Zgłębiliśmy tajniki powstawania ceramiki oraz jej historię. Po zwiedzaniu mogliśmy chwilę odpocząć przy grillu i wspólnych rozmowach. Choć pogoda na początku wyjazdu nie była sprzyjająca humor dopisał wszystkim. Dziękujemy wszystkim za aktywny udział oraz świetną zabawę.