asdres

O finansach... w bibliotece

  Gminna Biblioteka Publiczna w Woli Rębkowskiej uczestniczyła w V edycji projektu „O finansach… w bibliotece”.

   Celem kursu było wsparcie metodyczne osób przygotowujących się do prowadzenia w bibliotekach spotkań edukacyjnych na temat zarządzania budżetem domowym oraz korzystania z produktów i usług finansowych dla dorosłych użytkowników bibliotek, a przede wszystkim dla osób starszych. Projekt „O finansach… w bibliotece” był realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.      Realizatorem projektu była Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a jego założenia były zgodne z celami Programu Rozwoju Bibliotek. Dzięki cyklowi spotkań z zakresu edukacji finansowej osoby w wieku 50+ mieli możliwość zdobyć umiejętności niezbędne do poruszania się w świecie finansów, nauczyli się, jak korzystać z bankowości elektronicznej, bezpiecznie dokonywać zakupów przez Internet, zarządzać budżetem domowym oraz bezpiecznie inwestować pieniądze. Kursy prowadzone były na poziomie podstawowym lub zaawansowanym z wykorzystaniem gotowych scenariuszy.