asdres

Zakup Nowości Wydawniczych do Bibliotek 2018

    Gminna Biblioteka Publiczna w Woli Rębkowskiej od kilkunastu lat bierze udział w programie wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych na rok 2018.

     Celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Dzięki programowi w tym roku otrzymaliśmy 14.000 złotych i kupiliśmy 613 woluminów do 4 bibliotek gminy Garwolin.

Dotacja na ksiąki

dofinansowanie-2018