HISTORIA BIBLIOTEKI – SPOTKANIE DLA DOROSŁYCH

 w Aktualności

15 maja mieliśmy przyjemność gościć Klub Seniora w Woli Rębkowskiej. Na początku spotkania Panie złożyły nam życzenia z okazji Święta Bibliotekarzy i Bibliotek – była to dla nas miła niespodzianka, za którą serdecznie jeszcze raz dziękujemy. Po wysłuchaniu historii naszej placówki rozmawialiśmy o tym jak na przestrzeni lat zmieniła się biblioteka i jej otoczenie. Dzięki Panu Stanisławowi Kotowi uzyskaliśmy dotąd niepublikowane informacje o historii naszej biblioteki. Z tych danych dowiedzieliśmy się, że:

„W 1918 roku powstało w Woli Rębkowskiej Koło Młodzieży Wiejskiej „Ku Światłu”. Zachowała się książka Protokołów Zebrań Walnych Komisji Rewizyjnej tego Koła. Koło odznaczało się bardzo prężną działalnością, prawie we wszystkich dziedzinach a w szczególności w celu „solidarnym, oświatowym i kulturalnym” (nazewnictwo oryginalne). Widząc zapotrzebowanie młodzieży i środowiska wiejskiego na pogłębianie wiedzy, w roku 1926 założono Bibliotekę Wędrowną. Nabyto ze środków własnych 35 książek, 45 woluminów otrzymano jako darowizny od członków Koła.

W roku założenia biblioteki było 215 wypożyczeń.

W 1928 roku biblioteka liczyła już 154 dzieła.

W 1929 roku 246 w tym o tematyce powieściowo-beletrystycznej 235, dla dzieci 6 i 23 popularnonaukowe. Z darowizn wpłynęło 22 książki a wypożyczeń było 240. W sprawozdaniu budżetowym  z tego roku odnotowano, że dochód z biblioteki wynosił 5 zł, natomiast wydatki 80 zł. Świadczy to o tym jak wielką wagę przywiązywano do rozwoju czytelnictwa. Z zasobów biblioteki utworzono tzw. komplety wędrowne, które za niewielką opłatą lub bezpłatnie wypożyczane były Kołom Młodzieży z innych wsi.

I tak przykładowo w 1932 roku biblioteka liczyła ponad 400 książek. Stałych czytelników było 40, najwięcej czytelników było w wieku 25-35 lat, zaś wypożyczeń 445. Biblioteka prenumerowała pisma: „Wspólnota”, „Poradnik Kół Rolniczych”, „Wyzwolenie”, „Zielony Sztandar”, „Gazeta Świąteczna”, „Siew”, „Przewodnik Wiejski”, „Przodownica”, „Wieś”, „Gazeta Powiatu Garwolińskiego”, „Przysposobienie Wojskowe” oraz pisma religijne. Zasoby biblioteki przechowywane były w domach prywatnych u członków Koła, którzy byli w tym czasie wybrane przez koła na opiekunów tych zasobów. Byli to w kolejności w różnych okresach czasu: panie Maria Majsterek, Apolonia Mianowska, Wanda Dziwiszek oraz pan Franciszek Głaszczka.

W roku 1938 otrzymano oficjalne pozwolenie od Sejmikowej Biblioteki w Garwolinie na prowadzenie biblioteki wędrownej. W sprawozdaniu Komisji  Rewizyjnej na temat biblioteki wędrownej czytamy, że trzeba wprowadzić planowość w nabywaniu książek, uwzględniając przede wszystkim „pisarzy wsiowych” i związanych ze wsią. Komisja uważała, że należy nabyć wydanie zbiorowe dzieł Orkana 15 tomów. Zastosować wymianę książek z innymi Kołami np. z Osieckim. Ożywić czytelnictwo przez urządzanie wieczorów poświęconych wybitnym autorom książek, które są w posiadaniu biblioteki.

W czasie okupacji zbiory biblioteczne przechowywane były przez pana Stanisława Głaszczkę, prawdopodobnie weszły w skład powstałej w 1949 roku Biblioteki Publicznej. Biblioteka miała siedzibę w prywatnym domu państwa Witaków. Po wyzwoleniu księgozbiór został zdeponowany u pana Stanisława Głaszczki.

W latach 90-tych zbiory przejęli pan Ludwik Góźdź i pan Stanisław Kot, którzy wraz z ojcem Józefem wykonali spis księgozbioru, a następnie zdeponowali je w nowej remizie OSP Wola Rębkowska

W/w informacje uzyskał i opracował na podstawie Książki Protokołów Zebrań Walnych i Komisji Rewizyjnej Koła Młodzieży Wiejskiej „Ku Światłu” w Woli Rębkowskiej oraz wiadomości własnych pan Stanisław Kot

Bardzo dziękujemy za mile spędzony czas i zapraszamy na kolejne spotkania.

Zostaw komentarz

Zacznij pisać i naciśnij ENTER, aby wyszukać